ÁSZF

ÁSZF 2021-06-01T06:30:29+00:00

Örömmel üdvözöljük a Sint Kenőanyagcentrum Webáruház vásárlói között! Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni: Weboldalaink használatával Ön automatikusan elismeri az alábbi feltételeket. Amennyiben használati feltételeinkkel nem ért egyet, kérjük ne használja webáruházunkat.

Bevezetés:
A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.
Jelen ÁSZF 2010. június 1. napjától határozatlan ideig hatályos.
Jelen ÁSZF a Sint Kft. által üzemeltetett www.olajlap.hu internetes honlapon hozzáférhető és áttanulmányozható. A Sint Kft. által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a vásárló jelen Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

A Kereskedő cégadatai: 
A Kereskedő neve: Sint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Kereskedő rövidített neve: Sint Kft.
Képviselője: Gera Zoltán
A Kereskedő székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 22/b.
A Kereskedő telephelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 22/b.
A Kereskedő cégjegyzékszáma: 06-09-003444
A Kereskedő cégjegyzékszámát kiadó hatóság: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság
A Kereskedő adószáma: 11096238-2-06
A Kereskedő bankszámla száma: MKB Bank 10300002-28516532-00003285
Szerződés nyelve: Magyar
A továbbiakban: „Sint Kft.” avagy „Kereskedő”.

A Kereskedő ügyfélszolgálatának elérhetősége, Internetes honlapja:
A Kereskedő ügyfélszolgálati irodájának címe: 6728 Szeged, Fonógyári út 22/b.
A Kereskedő levelezési címe: 6728 Szeged, Fonógyári út 22/b.
Az ügyfélszolgálatért felelős személy: Fazekas Róbert
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:6728 Szeged, Fonógyári út 22/b.
Telefon/fax: 62/499-511, 30/574-6733
E-mail: fazekasrobert@sintkft.hu

Az ügyfélszolgálat munkanapokon munkaidőben (H-Cs 08.00-17.00; P 8.00-16.00; Szombat 8.00-12.00) hívható. 
A Kereskedő internetes honlapjának címe: www.olajlap.hu
A vásárló a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:
– Szegedi Polgármesteri hivatal jegyzője Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője Szeged, Széchenyi tér 10. Telefon: 62/564-364
– Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelősége Szegedi Kirendeltsége Szeged, Kossuth L. sgt. 17. Telefon: 62/541-737
– Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefon: 62/426-149

Árak: 
A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó egységára, amely forintban értendő. Az ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Kenőanyagok esetében a feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák a kapcsolódó termékdíjat és a környezetvédelmi díjat.

Vásárlási feltételek: 
A Sint Kenőanyagcentrum Webáruházában történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://www.olajlap.hu címen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban webáruházon keresztüli vásárlásként kezelni. A Sint Kenőanyagcentrum Webáruházában mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

Kérjük ügyeljen rendelésének feladásánál a következőkre (a kiszállítás megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.)
1. Olyan címet adjon meg ahol Ön, vagy meghatalmazottja biztosan megtalálható.
2. Olyan telefonszámot adjon meg amelyen Ön bármilyen helyzetben elérhető.
3. Amennyiben munkahelye „mobil” tehát nem fix helyen tartózkodik, vagy bármilyen nehézsége, problémája van az árú átvétellel kapcsolatban, kérjük azt rendelése leadásakor a megjegyzés rovatba írja be.

Áruátvételi módok: 
– Személyes áruátvétel (díjmentes a Sint Kenőanyagcentrum telephelyén: 6728 Szeged, Fonógyári út 22/b.)
– Futárszolgálat útján

Fizetési módok: 
– Készpénz fizetés az áru átvételekor (Magyar Posta)
– Banki átutalás

Utaláshoz szükséges adatok:
– Pénzintézet neve: MKB Bank
– Bankszámla tulajdonos neve: Sint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Bankszámlaszámunk: 10300002-28516532-00003285

Szavatosság: 
Az ‘Értékesítő’ és a ‘Vásárló’ jogaira és kötelezettségeire a szavatosság és a jótállás tekintetében a Ptk. törvényei az irányadóak.Bármilyen probléma esetén kérjük először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Garancia, jótállás: 
Mindennemű felmerülő problémára melyet az Értékesítő és a Vásárló nem tud megoldani a Ptk. törvényei az irányadóak.Kérjük a számlát őrizze meg, mivel a jótállást csak a számla megléte esetében tudjuk teljesíteni a megvásárolt termék(ek) -re, ha az tartozékokkal együtt, hiánytalanul és eredeti csomagolásában jut vissza hozzánk.

Elállási jog Megrendelése kapcsán a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről rögzítetteknek megfelelően élhet a ‘Vásárló’ elállási jogával.Probléma esetén kérjük, keresse meg Ügyfélszolgálatunkat személyesen, telefonon vagy e-mail címen.
A ‘Vásárló’ a szerződéstől 14 munkanapon belül elállhat, de erről köteles az ‘Értékesítő’-t értesíteni.
Az ‘Értékesítő’ köteles a ‘Vásárló’ által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni a kiszállítás költségével együtt. A jótállás időtartama 10-100 ezer Ft-ig 1 év, 100-250 ezer Ft-ig 2 év, 250 ezer Ft felett 3 év.
1. ‘Vásárló’ jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a rendeles@sintkft.hu e-mail címen. Ebben az esetben a ‘Vásárló’ -t semmilyen költségviselés nem terheli.
2. A ‘Vásárló’ viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
3. Az ‘Értékesítő’ kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a ‘Vásárló’ -t terhelik.
4. Az ‘Értékesítő’ követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Képek/Felelősség: 
Az Internetes oldalunkon található esetleges téves rendelési szám és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk. Az oldalainkon található képek mintának tekintendők, az eltérésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.
A Sint Kft. nem tartozik felelősséggel az olajlap.hu oldalain külső behatolás által okozott károkért, illetve bármilyen a szolgáltatók által okozott információtovábbítási késedelemért.
Számítógépes vírus, vonal- illetve rendszerhibából keletkezett károkért.
Web áruházunkban található információk alapján vásárolt termékek felhasználása a vevő felelőssége. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetés szerinti felhasználásból származó semmiféle veszteségért, vagy kárért.
A Sint Kft. gondoskodik róla, hogy az olajlap.hu webáruházban csak a legjobb minősítésekkel rendelkező beszállítók és gyártók által forgalmazott kenőanyagokat és kemikáliákat forgalmazza.

Szerzői jog/Felelősség: 
Az Internet műszaki jellemzőit tekintve nem garantálható az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége. Szintén nem vállalunk garanciát a jelen honlapnak, valamint annak tartalmának elérhetőségére és működésére vonatkozólag. A jelen honlap adatainak és információinak felhasználásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károk tekintetében, függetlenül azok okától, a felelősséget kizárjuk, amennyiben az jogilag megengedhető.A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő információk csak személyes felhasználásra szolgálnak.Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra – részben vagy átdolgozott formában is – a Sint Kenőanyagcentrum Webáruház beleegyezése nélkül tilos.

Adatvédelem: 
Az www.olajlap.hu online Webáruház a regisztráció során a ‘Vásárló’ által megadott adatokat az 1992. évi LXIII. és az 1998 évi VI. adatvédelemről szóló törvényt figyelembe véve kezeli és biztonsággal tárolja. Ezen adatokat harmadik fél számára nem adja ki és nem használja fel kéretlen reklám célokra. A ‘Vásárló’ bejelentkezése után bármikor e-mailben kérheti személyes adatainak törlését adatbázisunkból, illetve felhasználói felületén is módosíthatja azokat. Kérjük kezelje megfelelő biztonsággal regisztrációs adait a visszaélések és kellemetlenségek elkerülése érdekében – ennek esetleges elmulasztásából származó minden felelősség a ‘Vásárló’ -t terheli.

Egyéb: 
Az üzemeltető szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, másodlagos vagy ártó szándékot tanúsít akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a ‘(Vásárló)’ regisztrációját, vásárlását és a site további látogatásától eltilthatja.

Az online vitarendezési platform elérhetősége 
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm